mật ong đơn hoa

Mật được lấy từ một loại hoa như hoa cà phê, hoa nhãn, hoa chôm chôm, hoa xuyến chi, hoa yên bạch,... được gọi là mật ong đơn hoa.